Skip to content

Fforwm Ieuenctid Cymru ar Ddatblygiad Cynaliadwy

Mae'r Fforwm Ieuenctid Cymru ar Ddatblygiad Cynaliadwy (WYFSD) yn fudiad sy’n cael ei arwain gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn creu dyfodol diogel a chynaladwy i bawb.

Prif egwyddor

Mae’r dair prif egwyddor WYFSD yn:

  • grymuso
  • addysg
  • gweithredu.

Ewch i wefan WYFSD i weld eu prosiectau cyffredol ac i ddarganfod eich grŵp lleol.