Skip to content

Dewis gofal plant yng Nghymru: Cefnogaeth i rieni a chymorth ariannol gyda chostau gofal plant

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Plant yn chwarae
Mae’r llyfryn hwn yn egluro pa gymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer gofal plant.

Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol roi rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallech fod â hawl iddo. Gall hefyd eich cyfeirio at sefydliadau eraill a all eich helpu.

Mae’r daflen hon yn sôn am y canlynol:

  • Credyd treth plant
  • Credyd treth gwaith
  • Elfen gofal plant y credyd treth gwaith
  • Cynlluniau cymorth lleoedd a help llaw
  • Lleoedd addysg gynnar di-dâl, rhan-amser
  • Talebau gofal plant
  • Cymorth ariannol ychwanegol
  • Cynhaliaeth plant
  • Cyllid Myfyrwyr Cymru
  • Caiff credyd cynhwysol ei gyflwyno yn y dyfodol agos. Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am wybodaeth bellach.