Skip to content

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Plant

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y safonau eiriolaeth hyn yn roi fframwaith i gynllunio, datblygu ac adolygu arferion ar bob lefel.
Fe’u datblygwyd ar gyfer awdurdodau lleol sy’n comisiynu gwasanaethau ac ar gyfer yr
asiantaethau gwirfoddol a gontractiwyd ganddynt. Maent yn nodi’r egwyddorion craidd y gall plant a phobl ifanc eu disgwyl oddi wrth y bobl hynny sy’n darparu gwasanaethau eiriolaeth. Dylai’r gwasanaethau fodloni’r anghenion a dylid datblygu gwasanaethau newydd yn unol â hwy.