Skip to content

Adroddiad y Grŵp Gorchwyl ar Dlodi Plant

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn cynnig argymhellion i Lywodraeth y Cynulliad mewn perthynas â datblygu cyfeiriad strategol tymor hir i ymladd tlodi ymhlith plant yng Nghymru.