Skip to content

Adroddiad y Grŵp Gorchwyl ar Dlodi Plant

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r adroddiad hwn yn cynnig argymhellion i Lywodraeth y Cynulliad mewn perthynas â datblygu cyfeiriad strategol tymor hir i ymladd tlodi ymhlith plant yng Nghymru.