Skip to content

Creu cymunedau mwy diogel lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu gwerthfawrogi

Dolenni perthnasol

Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn hwyluso gwasanaethau allweddol i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag trosedd ac effeithiau ymddygiad troseddol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r ymchwil hwn yn archwilio'r ffactorau risg y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny yn y gwahanol gymunedau ac ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a'r ffactorau sy'n eu hamddiffyn rhag y risgiau hyn. Nod yr ymchwil yw ennyn gwell dealltwriaeth o'r gwahaniaethau a phennu'r hyn y gellir ei wneud i wella'r sefyllfa ar gyfer yr holl bobl ifanc yng Nghymru.