Skip to content

Fframwaith Strategol: "Dewis a Sefyflogrwydd" - Datblygu ystod o leoliadau o ansawdd i blant ifanc sy'n derbyn gofal yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae sicrhau dewis o ran lleoliadau o ansawdd yn agos at gartrefi'r plant yn hanfodol er mwyn rhoi sefydlogrwydd i'w bywydau a sicrhau gwell canlyniad o'r gofal a roddir iddynt.

Sefydlwyd Grwp Gorchwyl ar Ddewis Lleoliadau  a'u Gwneud yn Fwy Sefydlog, i ystyried y materion a gwneud argymhellion. Tri o'r argymhellion a gynhwyswyd o fwen " Dewis a Sefydlogrwydd" oedd y dylai'r  Cynulliad gomisiynu ymchwil ar wasanaethau gofal maeth, gofal maeth, gofal prewyl a lleoliadau arbenigol.