Skip to content

Bwlio

Dolenni perthnasol

Mae'r canllaw hwn yn cynnig atebion ymarferol ar gyfer atal ac ymdrin ag achosion o fwlio.

Fe wyddom fod bwlio yn digwydd ond mae ei atal yn gallu bod yn sialens fawr. Mae’n rhaid i blant a phobl ifanc ddysgu nad yw bwlio’n dderbyniol a dysgu i barchu eraill.

Mae ymddygiad bwlïaidd yn cynnwys:

  • galw enwau a phrofocio mewn ffordd gas
  • bygythiadau a gorfodi plant i roi arian
  • trais corfforol
  • difrodi eiddo
  • eithrio disgyblion o weithgareddau cymdeithasol yn fwriadol ac yn aml.

Canllawiau

Cyhoeddom cylchlythyr 23/2003 ‘Parchu Eraill: Canllawiau Gwrth-fwlio’ i bob ysgol ac Awdurdodau Addysg Lleol (AALl) sy’n cynnwys cyngor i rieni plant sy’n cael eu bwlio. Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r strategaethau gwahanol y gall ysgolion eu gweithredu, sy’n ataliol ac yn adweithiol wrth fynd i’r afael ag achosion o fwlio.

Darllenir y cylchlythyr yn y Dolenni Perthnasol i'r dde.