Skip to content

Gweithio dros blant a phobl ifanc

Dolenni perthnasol

Mae Comisiynydd Plant Cymru'n sefydliad hawliau dynol annibynnol.

Rydym yn disgwyl i awdurdodau lleol arwain ar hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth sy'n rhoi gwasanaethau integredig effeithiol ar waith i bob plant a phobl ifanc.

Ein gweledigaeth

Amlinellom ein gweledigaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn 'Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu'r Hawliau' ac 'Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru'.

Cydweithio

Mae partneriaid lleol wedi rhoi llawer o egni ac ymrwymiad i sefydlu cydweithio ar draws Cymru. Mae'r Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc yn mynd â'r dull hwn o weithredu yn ei flaen.

Rhaid i'r Cynllun Plant a Phobl Ifanc weithredu fel y datganiad diffiniol o flaenoriaethau a bwriad cynllunio ar gyfer pob gwasanaethau plant a phobl ifanc yn yr ardal.