Skip to content

Gyrfaoedd gyda phlant a phobl ifanc

A hoffech chi gael gwybod sut i gael gyrfa gyda phlant a phobl ifanc? Gall fod yn heriol ond mae'n dod â boddhad mawr.

Gweithio ym maes y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae

Ydych chi'n dda gyda phlant? Ydych chi'n ei chael yn hawdd dal eu dychymyg drwy weithgareddau a chwarae rôl? Os felly, beth allai roi mwy o foddhad na gweithio gyda phobl ifanc, gan eu helpu i ddysgu am y byd o'u cwmpas?

Mae hwn yn waith sy'n eich herio bob dydd, ond daw ag amrywiaeth a boddhad aruthrol.

Ewch i wefan Chwarae Dysgu Tyfu i gael manylion am hyfforddiant, llwybrau gyrfa, cyfleoedd am swyddi a rhagor.

Gofalwyr plant sydd wedi'u cofrestru

Ewch i wefan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i gael taflen yn esbonio'r camau am gofrestru i fod yn ofalwr plant.

Gwaith ieuenctid

Ydych chi’n addas neu a ydych chi wedi ystyried gyrfa heb ei hail a llawn boddhad ym maes Gwaith Ieuenctid? Ewch i wefan Diolch Sam.

Gyrfa Cymru

Ewch i wefan Gyrfa Cymru am wybodaeth a chyngor, neu ffoniwch 0800 100 900.