Skip to content

Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru
Mae’r adeilad nodedig hwn yn gartref i'r celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Cartref i’r celfyddydau

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru ei drysau ym mis Tachwedd 2004. Mae ganddi raglen lawn o opera, ballet, dawns gyfoes, drama, sinema ac arddangosfeydd celf.  

Mae’n gartref i’r sefydliadau celfyddydol canlynol:

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi cyfanswm o £800,000 bob blwyddyn i bump o’r saith mudiad preswyl (wedi’u nodi â *) i wneud yn iawn am y costau ychwanegol sy’n eu hwynebu o ganlyniad i gael eu lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 

Adeiladu Canolfan Nodedig

Cyfrannodd Llywodraeth Cynulliad Cymru £37m tuag at y gost o adeiladu'r Ganolfan. Y gost derfynol i adeiladu'r Ganolfan oedd £106.2m.

Ariannu

Yn ystod y cyfnod rhwng ei hagor ym mis Tachwedd 2004 a mis Ebrill 2008, roedd Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyfrannu £1.2 miliwn i Ganolfan Mileniwm Cymru yn flynyddol. Roedd hynny’n cynnwys £750,000 o gymorth refeniw a £450,000 o gyfraniad i gronfa ad-dalu ar gyfer cynnal a chadw’r adeilad.

Ym mis Ebrill 2011, cafodd y cyfrifoldeb am ariannu Canolfan Mileniwm Cymru ei drosglwyddo o Lywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn derbyn £300 mil o gyllid cyfalaf a £3.7 miliwn o gyllid refeniw y flwyddyn. Mae’r arian hwn yn dod o’r grant a roddir gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru.  

Ffigurau cynulleidfaoedd

Ers agor Canolfan Mileniwm Cymru, mae:

• mwy na 5.5 miliwn o bobl wedi ymweld â’r Ganolfan;
• dros 1.3 miliwn o bobl wedi mynychu mwy na 1500 o berfformiadau yn Theatr Donald Gordon ac yn Stiwdio Weston;  
• dros 200,000 o bobl wedi mynychu 55 o gynyrchiadau gan Opera Cenedlaethol Cymru;  
• dros 48,000 o bobl wedi bod ar deithiau tywys o amgylch yr adeilad;  
• dros 35,000 o blant ysgol wedi aros dros nos;
• dros 1,700 o berfformiadau di-dâl wedi eu cynnal yng nghyntedd y Ganolfan;
• mwy na 1,600 o dderbyniadau busnes a chynadleddau wedi cael eu cynnal, ac aeth mwy na 93,000 o bobl i’r digwyddiadau hynny.

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod mwy am Ganolfan Mileniwm Cymru, ewch i'w gwefan.

Gwefan Canolfan Mileniwm Cymru