Skip to content

Beth sy'n digwydd?

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac awdurdodau lleol partner yn arwain dathliad o fywyd Dylan Thomas, ei waith a’i etifeddiaeth.
Theatr
Sut i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau ym maes y celfyddydau ledled Cymru.

Mae gan Gymru fywyd celfyddydol a diwylliannol bywiog iawn. Mae manylion am ddigwyddiadau - o gyngherddau i wyliau a phantomeimiau - ar gael ar wefan Golwg ar Gymru.

Gallwch chwilio yn ôl y math o ddigwyddiad, yn ôl dyddiad neu yn ôl ardal. 

Ewch i wefan Golwg ar Gymru

I gael rhagor o fanylion ewch i wefan eich awdurdod lleol.