Skip to content

Papur Gwyrdd ar ddyfodol y BBC

Dolenni perthnasol

Rydym yn cydweithio â'r cyrff cenedlaethol ar faterion yn ymyneud â darleddu sy'n effeithio ar Gymru.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Adolygwyd Siarter Frenhinol y BBC rhwng 2004 a 2006.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU Bapur Gwyrdd yn 2005.

Nodir isod ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r Papur Gwyrdd hwn.