Skip to content

Y Diwydiant Papur Newydd yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad yr Is-Bwyllgor Darlledu

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y diwydiant papurau newydd yng Ngorffennaf 2009.

Mae'r ymateb i'r adroddiad ar gael i'w lawrlwytho isod.