Skip to content

Cyhoeddiadau Diwylliant a Chwaraeon

Dolenni perthnasol

Cyhoeddiadau yn perthyn i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru i'w lawrlywtho.
Ymatebion Cynulliad Cymru i ymgyngoriadau allweddol ar ddarlledu a chyhoeddi.

Mae ein cyhoeddiadau ar ddiwylliant a chwaraeon yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi yma.

Ar gyfer cyhoeddiadau Cadw, ewch i wefan Cadw (dolen allanol).

Dewch yn ôl yn rheolaidd i weld y diweddaraf, neu defnyddiwch y cyfleuster rss sydd ar gael uchod.

Cofnodion cyfarfod y Grŵp Diwylliant: Mawrth 2014

08/05/14
Cynhaliwyd y cyfarfod hwn o Grŵp Diwylliant ar 20 Mawrth 2014.
 

Llythyr cylch gwaith at Chwaraeon Cymru 2014-15

06/03/14
Beth mae Chwaraeon Cymru yn mynd i'w wneud yn 2014-15.
 

Darparu gwasanaethau yr amgylchedd hanesyddol yn y dyfodol ar lefel genedlaethol

16/01/14
Darparu gwasanaethau yr amgylchedd hanesyddol yn y dyfodol ar lefel genedlaethol
 

Llythyr Cylch Gwaith Cyngor Celfyddydau Cymru 2013-14

15/03/13
Yr hyn y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn mynd i'w wneud yn 2013-14.
 

Llythyr cylch gwaith at Chwaraeon Cymru 2013-14

06/02/13
Beth mae Chwaraeon Cymru yn mynd i'w wneud yn 2013-14.
 
Dringo'n Uwch

Dringo'n Uwch a'r Camau Nesaf

05/10/11
Lawrlwythwch y strategaeth ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.
 
Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru

Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru

29/09/09
Mae’r adroddiad yn cynnig cyfres o argymhellion i lywio’r gwaith o ddatblygu polisïau a strategaethau ar gyfer Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru.
 
Arian y Loteri yng Nghymru

Arian Y Loteri yng Nghymru

07/06/06
Mae pedwar prif gorff yng Nghymru sy'n dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Mae gan bob un ei raglenni a'i flaenoriaethau ariannu ei hun.
 
Ariannu ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ariannu ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24/11/05
Adroddiad a gyflwynwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru i'r Cynulliad Cenedlaethol ar 24 Tachwedd 2005.
 

Papur Gwyrdd ar ddyfodol y BBC

27/06/05
Adolygwyd Siarter Frenhinol y BBC rhwng 2004 a 2006.