Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Y fframwaith ar gyfer gwerthuso perfformiad ysgolion.

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Cais am dystiolaeth

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Mae cymwysterau yn newid

Mae cymwysterau yn newid

Gallwch ddarganfod mwy ynglŷn â’r newidiadau i ddiwygio cymwysterau.

Cymwys am Oes

Cymwys am Oes

Ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer addysg i ddysgwyr 3-19 oed yng Nghymru

Wyt ti’n cael dy fwlio?

Wyt ti’n cael dy fwlio?

Cyngor ar beth i’w wneud ac wrth bwy fedri di ddweud os wyt ti’n cael dy fwlio.

O fewn y pwnc hwn

Sgiliau a hyfforddiant

Addysg uwch

Polisïau i bob sector

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Cyhoeddiadau Addysg a Sgiliau

Gair am y pwnc