Skip to content

Addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn nodi Strategaeth a Rhaglen Weithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.
Dyma strategaeth Gweinidogion Cymru ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yng Nghymru, yn dibynnu ar nifer o ffactorau lleol, bydd addysg cyfrwng Cymraeg, Saesneg-Cymraeg neu ddwyieithog ar gael ar gyfer eich plentyn.

Mae’r rhan hon o’r wefan yn esbonio beth mae addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg ddwyieithog yn ei olygu ym mhob cam o addysg eich plentyn.

Beth yw addysg cyfrwng Cymraeg?

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddod yn rhugl yn y Gymraeg drwy astudio amrywiaeth eang o bynciau a disgyblaethau drwy’r Gymraeg. Bydd sgiliau Saesneg eich plentyn hefyd yn cael eu datblygu drwy wersi Saesneg a rhai agweddau eraill o’r cwricwlwm a gânt eu cyflwyno yn Saesneg.

Beth yw addysg ddwyieithog?

Mewn rhai rhannau o Gymru, addysg ddwyieithog yw’r norm. Mae addysg ddwyieithog yn amrywio ledled Cymru. Mewn rhai ysgolion, mae cyfran fawr o’r cwricwlwm yn cael ei haddysgu drwy’r Gymraeg. Mewn eraill, ychydig bynciau o fewn y cwricwlwm neu nifer fach iawn o wersi sy’n cael eu haddysgu drwy’r Gymraeg.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael gwybod beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Ewch i wefan Dysgu Cymru am ganllawiau a gwybodaeth i ymarferwyr.

Ewch i wefan Hwb ar gyfer deunyddiau ystafell ddosbarth.

Lawrlwytho Dogfen