Skip to content

Ymchwil

Dolenni perthnasol

Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.

Mae’r dogfennau canlynol yn nodi’r feddylfryd wreiddiol a oedd wrth wraidd y Cyfnod Sylfaen.

Canlyniadau’r ymgynghoriad a gynhaliwyd cyn cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen a’r gwerthuso a wnaed hyd yma.

Archwilio Trosglwyddiadau Addysg Disgyblion 6 i 8 Oed Yng Nghymru

26/04/12
Mae'r adroddiad yn ystyried y graddau mae profiadau plant o drosglwyddo o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2 yn wahanol i'r rhai a brofir yn ystod y cyfnod trosglwyddo o Gyfnod Allweddol 1 i Gyfnod Allweddol 2.
 
Gosod y Sylfaen: Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar i Blant Teirblwydd

Gosod y Sylfaen: Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar i Blant Teirblwydd

26/04/12
Cyflwynodd y Pwyllgor Addysg Cyn 16 oed, Ysgolion ac Addysg Gynnar adroddiad interim i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 4 Ebrill 2000.
 
Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen: Adroddiad Gwerthuso Terfynol (Crynodeb Gweithredol)

Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen: Adroddiad Gwerthuso Terfynol (Crynodeb Gweithredol)

26/04/12
Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb gweithredol o'r monitro a gwerthuso terfynol o'r Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru.
 
Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen: Adroddiad Gwerthuso Terfynol (Llawn)

Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen: Adroddiad Gwerthuso Terfynol (Llawn)

26/04/12
Mae'r ddogfen hon yn darparu adroddiad llawn o'r monitro a gwerthuso terfynol o Gynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru.
 
Adeiladu'r Cyfnod Sylfaen – Cynllun Gweithredu

Adeiladu'r Cyfnod Sylfaen – Cynllun Gweithredu

26/04/12
Mae'r ddogfen hon yn nodi cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen.
 
Y Wlad sy'n Dysgu: y Cyfnod Sylfaen 3 i 7 oed – Crynodeb o'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad

Y Wlad sy'n Dysgu: y Cyfnod Sylfaen 3 i 7 oed – Crynodeb o'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad

26/04/12
Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar 'Y Wlad sy'n Dysgu: Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed'.
 
Y Wlad sy'n Dysgu: Cyfnod Sylfaen 3-7 Cynllun Gweithredu

Y Wlad sy'n Dysgu: Cyfnod Sylfaen 3-7 Cynllun Gweithredu

26/04/12
Diben y Cynllun Gweithredu hwn yw darparu fframwaith strategol ar gyfer gwaith datblygu yn y dyfodol ac adeiladu ar yr arfer da sy’n bodoli eisoes o fewn y sector.
 
Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen: Adroddiad ar Werthusiad y Flwyddyn Cyntaf

Cynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen: Adroddiad ar Werthusiad y Flwyddyn Cyntaf

24/04/12
Mae'r ddogfen hon yn darparu adroddiad llawn ar Werthusiad y Flwyddyn Cyntaf o Gynllun Peilot y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru.
 
Y Wlad sy'n Dysgu: y Cyfnod Sylfaen 3 i 7 oed - papur ymgynghori

Y Wlad sy'n Dysgu: y Cyfnod Sylfaen 3 i 7 oed - papur ymgynghori

24/04/12
Mae'r ddogfen hon yn nodi cynigion manylach ar y cwricwlwm statudol bydd ei angen er mwyn sefydlu Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 i 7 oed yng Nghymru.