Skip to content

Rheoli data (heblaw am addysg uwch)

Dolenni perthnasol

Hysbysiad Preifatrwydd i ' w defnyddio wrth gasglu data am ddysgwyr ym mis Mawrth 2014.
Rheoli Data Ôl-16 logo

Ceir gwybodaeth yn yr adran hon am gasglu data ôl-16 (nad yw’n AU).  

Mae’r tudalennau hyn yn darparu i ddarparwyr dysgu, cwmnïau meddalwedd a rhanddeiliaid eraill ganllawiau sy’n berthnasol i reoli data Ôl-16 (nad yw’n ddata Addysg Uwch).

Mae’r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i ddarparwyr dysgu sy’n dychwelyd data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR), y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ôl-16 (CYBLD Ôl-16) a’r Cofnod Staff Unigol (SIR).