Skip to content

Sefydliadau addysg bellach

Dolenni perthnasol

Mae'r Cynllun hwn yn amlinellu'r trefniadau i ddysgwyr cymwys mewn addysg uwch dderbyn cymorth ariannol.

Diben y tudalennau hyn yw darparu gwybodaeth am agweddau ar gyllido addysg bellach (AB).

Nod Llywodraeth Cymru yw bod mor agored â phosibl am ei gweithgareddau drwy hysbysu’r Sector AB am ei phenderfyniadau drwy gylchlythyron. Mae hyn yn cynnwys dogfennau priodol eraill er fwyn gofyn farn o faterion drwy ddogfennau ymgynghori.

I sicrhau bod yr ymholiadau yn cael eu hanfon i’r is-adran Addysg a Sgiliau (AdAS), gweler y manylion cyswllt isod.

Dylid anfon pob ymholiad sy’n ymwneud â Materion Cyllido AB i Post-16PlanningandFundingReview@wales.gsi.gov.uk.

Dylid cyfeirio pob ymholiad ysgrifenedig i;

Tîm Darpariaeth i Ddysgwyr,
Yr Is-adran Ariannu a Chyllid Myfyrwyr,
APADGOS,
Llawr 2,
Ffynnon Las,
The Orchards,
Ilex Close,
Llanisien,
Caerdydd,
CF14 5EZ.