Skip to content

Sefydliadau Addysg Bellach manylion cyswllt

Yn yr adran hon, ceir manylion cyswllt y Sefydliadau Addysg Bellach ar draws Cymru.

Sefydliadau Addysg Bellach

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Mr Simon Pirotte - Pennaeth
Ffordd y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3DF
Ffôn: (01656) 302302
Ffacs: (01656) 663912
Ewch i wefan Coleg Pen-y-bont ar Ogwr am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Caerdydd a’r Fro

Mr Mike James - Pennaeth
Heol Dumballs, Bae Caerdydd, CF3 1XZ
Tel: (03030 ) 301010
Ewch i wefan Coleg Caerdydd a’r Fro am fwy o wybodaeth..

nol i'r cynnwys

Coleg Sir Gâr

Mr Barry Liles - Prif Weithredwr a'r Pennaeth
Campws y Graig, Heol Sandy, Llanelli SA15 4DN
Ffôn: (01554) 748000
Ffacs: (01554) 756088
Ewch i wefan Sir Gâr am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Ceredigion

Ms Jacqui Weatherburn - Pennaeth
Campws Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BP
Ffôn: (01970) 639700
Ffacs: (01970) 624607
Ewch i wefan Coleg Ceredigion am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Cambria

Mr David Jones - Pennaeth/Prif Weithredwr
Ffordd Celstryn, Cei Conna, Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 4BR
Ffôn: (01244) 831531
Ffacs: (01244) 814305
Ewch i wefan Coleg Cambria am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Gŵyr, Abertawe

Mr Mark Jones, Prif Weithredwr a Pennaeth 
Ffordd Tycoch, Abertawe, SA2 9EB
Ffôn: (01792) 284000
Ffacs: (01792) 284074
Ewch i Coleg Gŵyr, Abertawe am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Gwent

Mr Jim Bennett - Pennaeth
Y Rhadyr, Brynbuga NP15 1XJ
Ffôn: (01495) 333333
Ffacs: (01495) 333526
Ewch i wefan Coleg Gwent am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Grwp Llandrillo-Menai

Mr Glyn Jones OBE - Prif Swyddog Gweithredol
Ffordd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn LL28 4HZ
Ffôn: (01492) 546666
Ffacs: (01492) 543052
Ewch i wefan Grwp Llandrillo-Menai am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Merthyr Tudful, Prifysgol Morgannwg

Mr John O’Shea - Pennaeth
Ynysfach, Merthyr Tudful CF48 1AR
Ffôn: (01685) 726000
Ffacs: (01685) 726100
Ewch i wefan Coleg Merthyr Tudful am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Y Cymoedd

Ms Judith Evans - Pennaeth
Heol yr Odyn, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QX
Ffôn: (01443) 662800
Ffacs: (01443) 663028
Ewch i wefan Coleg Y Cymoedd am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Grŵp NPTC Group

Mr Mark Dacey - Pennaeth
Ffordd Dŵr y Felin, Castell Nedd SA10 7RF
Ffôn: (01639) 648000
Ffacs: (01639) 648009
Ewch i wefan Gwrp NPTC Group am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Sir Benfro

Mrs Sharron Lusher - Pennaeth
Pont Fadlen, Hwlffordd SA61 1SZ
Ffôn: (01437) 753000
Ffacs: (01437) 767279
Ewch i wefan Coleg Sir Benfro am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Catholig Dewi Sant

Mr Mark Leighfield - Pennaeth
Ffordd Tŷ Gwyn, Caerdydd CF23 5QD
Ffôn: (029) 2049 8555
Ffacs: (029) 2047 2594
Ewch i wefan Coleg Catholig Dewi Sant am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

CAG Cymru

Ms Maggi Dawson MBE - Prif Swyddog
Uned 7, Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB
Ffôn: (029) 2023 5277
Ffacs: (029) 2023 3986
Ewch i wefan CAG Cymru am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys

Coleg Cymunedol YMCA Cymru

Mr Mark Isherwood - Pen y Coleg
Unet 6, Ty Cleeve, Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd,
Llanisien, Caerdydd CF14 5GP
Ffôn: (029) 2062 8745
Ffacs: (029) 2052 0552
Ewch i wefan Coleg Cymunedol YMCA Cymru am fwy o wybodaeth.

nol i'r cynnwys