Skip to content

Cynllunio a Chyllido Ôl-16 (ac eithrio AU)

Yn yr adran hon, byddwch yn gweld manylion am y broses o gynllunio a chyllido addysg ôl-16 yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys sefydliadau addysg bellach, darpariaeth chweched dosbarth mewn ysgolion, dysgu oedolion yn y gymuned, Cymraeg i Oedolion ac addysg bellach a ddarperir mewn sefydliadau addysg uwch.