Skip to content

Learning Pathways 14-19 Guidance I

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Nod y canllawiau hyn yw nodi sut y bydd Llwybrau Dysgu 14-19 yn gweithio'n ymarferol er budd pobl ifanc, yr economi a chymunedau yng Nghymru. Maeint yn adeiladu ar Gynllun Gweithredu 2003 ac maent yn rhan o gyfres a fydd yn dal i adeiladu ar brofiadau ac arbenigedd pawb sy'n ymwneud â'r maes.