Skip to content

Cyhoeddiadau

Mae cyhoeddiadau yn drwyddynt, rhoddir arweiniad a chymorth ar nifer fawr o strategaethau a pholisïau.

Cylchlythyrau Addysg

Rydym ni'n cyhoeddi dau gylchlythyr ar gyfer y sector addysg a hyfforddiant.

Cyhoeddir cylchlythyr Dysg yn wythnosol a'r nod yw darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau addysg a hyfforddiant ar ôl 11 oed yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho cylchlythyrau Dysg o wefan Dysgu Cymru (dolenni allanol).

Yn ogystal, rydym hefyd yn cyhoeddi cylchlythyr electronig misol sydd wedi'i anelu'n benodol at ymarferwyr yn y Cyfnod Sylfaen a'r Sector Cynradd.

Gallwch lawrlwytho cylchlythyrau cyn-11 Llywodraeth Cymru o wefan Dysgu Cymru (dolenni allanol).

Os hoffech dderbyn copi o unrhyw un o'r cylchlythyrau, anfonwch e-bost at flwch negeseuon e-bost 'DfES - Internal Comms'