Skip to content

Y Rhaglen Athrawon Graddedig a’r Rhaglen Athrawon Cofrestredig: Cylchlythyr 06/06

Mae'r ddogfen hon yn rhoi arweiniad i lwybrau trwy gyflogaeth i addysgu a fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC). Bydd pob llwybr trwy gyflogaeth yn cael ei redeg trwy gyfrwng y cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth ('y Cynllun') a geir yn Atodiad A. Gwnaed y cynllun hwn gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes o dan Reoliad 8 o Reoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon Ysgol) (Cymru) 2004. O dan Reoliad 8(5), rhaid i'r rheini sydd â swyddogaethau o dan y Cynllun ystyried yr arweiniad hwn.

Dylech ddarllen yr arweiniad drafft hwn ar y cyd â'r Cynllun a geir yn Atodiad A. Gwnaed y Cynllun ar 24 Chwefror 2006 ac ar hyn o bryd y mae'n cynnwys dau lwybr - y Rhaglen Athrawon Graddedig a'r Rhaglen Athrawon Cofrestredig.

Llwytho: Y Rhaglen Athrawon Graddedig a’r Rhaglen Athrawon Cofrestredig (PDF 333KB)

Llwytho: Atodiad (PDF 110KB)