Skip to content

Grant Cymhelliant Hyfforddi Athrawon Tystysgrif Addysg i Raddedigion yng Nghymru 2008/09 - Nodiadau Canllaw

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllawiau hyn yn darparu gwybodaeth am gymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ac yn amlinellu’r cyllid sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael grant a sut y gwneir y taliadau.

Maent yn berthnasol i fyfyrwyr ar gyrsiau llawn amser TAR (AB) sy’n cynnig hyfforddiant cychwynnol athrawon ac yn arwain at gymhwyster ar gyfer dysgu addysg bellach gan ddechrau rhwng Medi 2008 ac Awst 2009. Nid yw’r cyrsiau hyn yn arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Gellir talu grant o £6,000 i fyfyrwyr cymwys yn ystod y cwrs TAR (AB). Gellir talu grant o £7,000 i’r myfyrwyr cymwys hynny sy’n astudio i fod yn ddarlithwyr mathemateg neu wyddoniaeth addysg bellach ar y cwrs TAR (AB).

Mae’r canllawiau yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer darparwyr hyfforddiant
cychwynnol athrawon TAR (AB) ynglŷn â’r trefniadau manwl ar gyfer gwneud taliadau a’r ffurflenni y bydd angen iddynt eu llenwi.

Mae’r manylion llawn yn y canllawiau canlynol. Dylid darllen y canllawiau hyn yn eu cyfanrwydd i gadarnhau cymhwysedd i gael y grant.

Lawrlwytho Dogfen