Skip to content

Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr: Cylchlythyr 14/01 (diwygiwyd Tachwedd 2011)

Dolenni perthnasol

Mae’r adran hon yn darparu diweddariadau am reoliadau gwybodaeth ysgolion newydd a diwygiedig, a ddaeth i rym ar 1 Medi 2011.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r Cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i ysgolion a Chyrff Llywodraethol ar gynnwys statudol Prosbectysau Ysgolion.

Mae llawlyfrau ysgolion yn cael eu llywodraethu gan Reoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 sydd ar gael ar wefan legislation.gov.uk (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Mae canllawiau cryno sy’n amlinellu gofynion y rheoliadau hyn ar gael yn ein adran 'Gwybodaeth a casglu data'.

Noder: mae’r canllawiau cryno yn disodli rhai adrannau yn y cylchlythyr.