Skip to content

Parchu Eraill: Canllawiau gwrth-fwlio: Cylchlythyr 23/03

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.

Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth ar sut i ymdrin â bwlio mewn ysgolion. Mae`r canllaw yn cynnig atebion ymarferol ar gyfer atal ac ymdrin ag achosion o fwlio ac yn rhoi`r cefndir cyfreithiol ynghyd ag esboniad o rolau pob un sy`n gysylltiedig ag atal ac ymdrin â bwlio.