Skip to content

Y Swyddfa Cofnodion Troseddol: Ffeithiau Sylfaenol i Wirfoddolwyr mewn Ysgolion: Cylchlythyr 02/03

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.

Mae’r arweiniad hwn yn rhoi cyngor pellach ynghylch gwneud cais am Ddatgeliadau mewn perthynas â Gwirfoddolwyr sy’n gweithio o fewn ysgolion. Mae:

  • yn amlinellu’r fframwaith statudol;
  • yn rhoi cyngor ar yr angen i wneud cais am Ddatgeliadau;
  • yn rhoi cyngor ynghylch addasrwydd pob math o ddatgeliad;
  • yn darparu nifer o enghreifftiau ymarferol i brifathrawon; ac
  • yn darparu taflen ffeithiau am y Swyddfa Cofnodion Troseddol ac archwiliadau cyn cyflogi y gall ysgolion ei chopïo a’i rhoi i ddarpar wirfoddolwyr.