Skip to content

Cylchlythyr 57/94 Addysg Plant Sâl

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.

Cyfrifoldeb yr Awdurdodau Addysg Lleol (AALIau) yw gwneud trefniadau effeithiol ar gyfer addysgu plant sâl. Mae Deddf Addysg 1993 yn rhoi dyletswydd newydd ar yr AALIau, sef darparu addysg mewn lleoliadau heblaw am ysgolion Ile bo angen addysg o’r fath i ddiwallu anghenion plentyn.