Skip to content

Cylchlythyr 57/94 Addysg Plant Sâl

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyfrifoldeb yr Awdurdodau Addysg Lleol (AALIau) yw gwneud trefniadau effeithiol ar gyfer addysgu plant sâl. Mae Deddf Addysg 1993 yn rhoi dyletswydd newydd ar yr AALIau, sef darparu addysg mewn lleoliadau heblaw am ysgolion Ile bo angen addysg o’r fath i ddiwallu anghenion plentyn.