Skip to content

Gall cymwysterau groesi ffiniau – canllaw bras ar gymharu cymwysterau yn y DU ac yn Iwerddon, Gorffennaf 2011

Dolenni perthnasol

Ar y tudalennau hyn ceir gwybodaeth am y gwahanol fathau o gymwysterau sydd ar gael yng Nghymru.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae cymwysterau yn amrywio rhwng y naill wlad a’r llall. Er hynny, mae yna rai camau clir, sy’n gyffredin i’r rhan fwyaf o wledydd, y mae pobl yn symud drwyddynt ym maes addysg a hyfforddiant ac yn y gwaith. Mae hyn yn golygu bod modd gwneud cymariaethau bras rhwng cymwysterau a’u lefelau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban ac Iwerddon yn hytrach na cheisio pennu pa gymwysterau sy’n uniongyrchol gyfwerth â’i gilydd.

Mae’r daflen hon yn ganllaw cyflym ar gyfer cyflogwyr, dysgwyr ac eraill sydd â diddordeb yn hyn o beth. Mae hefyd yn dangos y berthynas rhwng fframweithiau cymwysterau’r DU ac Iwerddon a fframweithiau cymwysterau yn Ewrop.