Skip to content

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang - Dealltwriaeth gyffredin ar gyfer y sector dysgu oedolion a'r gymuned

Dolenni perthnasol

Cynllun Gweithredu i sicrhau bod egwyddorion Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn rhan o fywyd bob dydd.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau i ddarparwyr, tiwtoriaid, hyfforddwyr a dysgwyr sy'n oedolion i gynnwys ADCDF yn eu harferion a'u dysgu.
Mae'r ddogfen hon yn egluro beth yw ADCDF. Mae'n nodi pam mae ADCDF yn bwysig i'r sector dysgu oedolion a'r sector dysgu yn y gymuned. Mae hefyd yn awgrymu sut y gall hyfforddwyr, athrawon a thiwtoriaid gynnwys ADCDF wrth gynllunio, dysgu ac yn eu gwaith gyda dysgwyr ar bob lefel.