Skip to content

Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?

Dolenni perthnasol

Diben y rhan hon o’r wefan yw dangos i chi sut mae Llywodraeth Cymru yn anelu at gyflawni system addysg o’r radd flaenaf.
Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Ceir yn y canllawiau hyn i rieni a gwarcheidwaid wybodaeth a fydd yn eu galluogi a’u hannog i fynd ati i fod yn rhan o addysg eu plentyn.

Y bwriad yw ategu’r trafodaethau a fydd yn digwydd rhwng y rhieni/gwarcheidwaid a’r ymarferwyr. Ceir ynddynt wybodaeth am yr hyn y bydd plant yn y Cyfnod Sylfaen yn ei ddysgu.