Skip to content

Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn nodi Strategaeth a Rhaglen Weithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.