Skip to content

Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru

Mae datblygiad pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed yn darparu’r sylfeini ar gyfer gweddill eu bywydau – eu perthnasau, eu bywyd teuluol, eu cyfranogiad yn eu cymunedau a’u cyfleoedd i gael gwaith.

Mae ar bob unigolyn ifanc yng Nghymru angen mynediad at amrywiol weithgareddau a phrofiadau sy’n eu helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol ac adeiladol, i feithrin sgiliau  chymhwysedd emosiynol, a dysgu oddi wrth eu profiadau mewn amgylchiadau cefnogol. Mae ganddynt hefyd yr hawl i gyfranogi mewn gweithredoedd adolygu, cynllunio a gwneud penderfyniadau sy’n ymwneud â hwy. Disgrifir ein hymrwymiad i gefnogi’r Gwasanaeth Ieuenctid i greu’r cyfleoedd hyn i’w gweld yn y strategaeth hon.

Llwytho: Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru [.pdf 1.49MB]