Skip to content

Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau 2009-10

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Noda Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau y ‘blaenoriaethau ar gyfer newid’ sy’n rhaid i ddarparwyr dysgu yng Nghymru ymateb iddynt. Mae’r llythyr yn diweddaru’r ACDS a gyhoeddwyd fis Hydref 2007.
Mae’r Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau yn nodi ‘blaenoriaethau ar gyfer newid’ y mae’n rhaid i ddarparwyr dysgu ar hyd a lled Cymru ymateb iddynt. Ym mis Hydref 2007, cyhoeddwyd yr Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau ar gyfer 2007-2010 wedi’i lywio gan ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid. Yn y sefyllfa economaidd ansefydlog bresennol, rydym am gadw ‘blaenoriaethau ar gyfer newid’ 2007 ond rydym yn disgwyl i ddarparwyr fod yn hyblyg ac ymateb i anghenion lleol dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.