Skip to content

Cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) (Y Brifysgol Agored)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cyhoeddir y cyfarwyddyd hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnig gwybodaeth am y cymelliannau hyfforddi athrawon.
Mae’r cyfarwyddyd hwn yn berthnasol i fyfyrwyr yng Nghymru sy'n dechrau rhwng 1 Medi 2013 a 31 Awst 2014 ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) a ddarperir gan y Brifysgol Agored a fydd yn arwain at ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig mewn pynciau penodedig. Mae’n amlinellu pa gyllid sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael grant a sut y gwneir taliadau.