Skip to content

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn nodi Strategaeth a Rhaglen Weithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.

Mae'r Rhaglen Weithredu sy'n cyd-fynd â'r Strategaeth yn rhoi manylion y gwaith a ddisgwylir gan Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid a rhanddeiliaid ym mhob cyfnod o addysg a hyfforddiant. Er mwyn monitro’r cynnydd a wneir gyda gweithredu'r Strategaeth, mae targedau penodol pum mlynedd a thargedau dangosol deng mlynedd wedi’u gosod yn seiliedig ar allbynnau. Mae cynnydd yn erbyn y targedau yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiad blynyddol.

Mae'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2012-13 nawr ar gael trwy ddilyn y ddolen isod.