Skip to content

Adolygiad o Uned Addysg Ariannol Cymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r adolygiad o Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC), a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan Arad Research.
Prif nod yr astudiaeth oedd adolygu’r hyn y mae UAAC yn ei wneud a’r hyn y mae’n ei darparu, gan ganolbwyntio ar y tri model cymorth a ddefnyddir ar hyn o bryd.