Skip to content

Cwricwlwm ac asesu

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyflawni aliniad rhwng asesu ar gyfer dysgu ac asesu’r dysgu ei hun.
merch sy'n ysgrifennu

Rydym wedi ymrwymo i greu fframwaith addysg a hyfforddiant sydd gyda'r gorau yn y byd.

Rydym ni'n rheoleiddio, datblygu a moderneiddio'r cwricwlwm yn ogystal ag asesiadau, arholiadau a chymwysterau.

Ein gweledigaeth ni yw darparu fframwaith cwricwlwm ac asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy'n codi safonau cyrhaeddiad ac yn rhoi mwy o gyfle i bobl gymryd rhan mewn addysg.

Rydym yn gyfrifol am adolygu'r holl gwricwlwm ysgol a'i drefniadau asesu, ac am gynghori'r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau yn unol â hynny.

Un maes allweddol o'n gwaith yw drafftio cynnwys pynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol (a elwir yn Orchmynion Pynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol) ar gyfer pob cyfnod allweddol. Gall hyn gynnwys fframweithiau anstatudol ar gyfer agweddau ar y cwricwlwm sylfaenol. Rydym hefyd yn cynghori ar y trefniadau asesu statudol.