Skip to content

Y cwricwlwm cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ganllawiau ac adnoddau sydd ar gael i helpu ysgolion wrth gynllunio’r cwricwlwm ac asesu.
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ynghylch darparu addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru.
Mae'r dull gwahanol sy'n cael eu ddefnyddir yng Nghymru i drawsnewid sut mae pobl ifanc yn cael eu haddysg.

Sefydlwyd y cwricwlwm ysgol ar gyfer dysgwyr 3-19 oed, a gafodd ei roi ar waith o fis Medi 2008, cwricwlwm ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Mae’n cwrdd ag anghenion y dysgwyr unigol ac, ar yr un pryd, yn cadw mewn cof anghenion ehangach Cymru.

Mae’r cwricwlwm ysgol yn:

 • canolbwyntio ar y dysgwr
 • sicrhau bod datblygu sgiliau mewn modd priodol yn cael ei wau drwy’r cwricwlwm
 • cynnig llai o gynnwys a chanolbwyntio mwy ar sgiliau
 • canolbwyntio ar barhad a dilyniant 3-19, drwy adeiladu ar y Cyfnod Sylfaen a chysylltu’n effeithiol gyda’r rhaglen Llwybrau Dysgu 14-19
 • bod yn hyblyg
 • cefnogi polisi’r Llywodraeth, yn cynnwys: dwyieithrwydd, y Cwricwlwm Cymreig/Cymru, Ewrop a’r Byd, cyfle cyfartal, bwyd a ffitrwydd, datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang a byd gwaith ac entrepreneuriaeth
 • parhau i gyflwyno cwricwlwm unigryw sydd yn briodol ar gyfer Cymru.

Mae’r cwricwlwm ysgol yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • y Cyfnod Sylfaen
 • datblygu sgiliau
 • y Cwricwlwm Cenedlaethol
 • Addysg Bersonol a Chymdeithasol
 • addysg rhyw
 • gyrfaoedd a’r byd gwaith
 • addysg grefyddol.