Skip to content

Y cwricwlwm cenedlaethol - Cyfnodau Allweddol 2, 3 a 4

Dolenni perthnasol

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ynghylch darparu addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru.Mae’r cwricwlwm cenedlaethol yn nodi’r sgiliau sy’n berthnasol i bob pwnc a’r ystod o gyd-destunau, cyfleoedd a gweithgareddau y dylai’r sgiliau hyn gael eu datblygu a’u cymhwyso drwyddynt.

Cafodd pynciau’r cwricwlwm cenedlaethol eu diwygio a’u hailstrwythuro yn 2008.

Mae cynnwys y cwricwlwm cenedlaethol yn berthnasol i’r unfed ganrif ar hugain ac yn ddichonadwy ar gyfer dysgwyr ac athrawon.

Isod, ceir manylion am ofynion pob un o bynciau’r cwricwlwm cenedlaethol, gydag arweiniad i’r pynciau a gwybodaeth arall i helpu ysgolion i gyflwyno’r cwricwlwm.

Cymraeg

27/10/11
Mae'r gofynion ar gyfer Cymraeg yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 wedi eu gosod allan yn ‘Cymraeg yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Cerddoriaeth

18/05/11
Mae'r gofynion ar gyfer cerddoriaeth yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 wedi eu gosod allan yn ‘Cerddoriaeth yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Saesneg yn y cwricwlwm cenedlaethol

20/01/08
Cael gwybod am y gofynion ar gyfer Saesneg yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 a'r rhaglenni ar gyfer astudio ym mhob Cyfnod Allweddol ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Ieithoedd tramor modern

18/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer ieithoedd tramor modern yng Nghyfnod Allweddol 3 wedi eu gosod allan yn ‘Ieithoedd tramor modern yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer y cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel. Mae’n ...
 

Mathemateg yn y cwricwlwm cenedlaethol

17/01/08
Cael gwybod am y gofynion ar gyfer Mathemateg yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 a'r rhaglenni ar gyfer astudio ym mhob Cyfnod Allweddol ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Gwyddoniaeth yn y cwricwlwm cenedlaethol

16/01/08
Cael gwybod am y gofynion ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 a'r rhaglenni ar gyfer astudio ym mhob Cyfnod Allweddol ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

14/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer gwybodaeth technoleg a chyfathrebu yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 wedi eu gosod allan yn ‘Gwybodaeth technoleg a chyfathrebu yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddi ...
 

Dylunio a thechnoleg

13/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer dylunio a thechnoleg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 wedi eu gosod allan yn ‘Dylunio a thechnoleg yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Hanes

12/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer hanes yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 wedi eu gosod allan yn ‘Hanes yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Daearyddiaeth

11/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer daearyddiaeth yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 wedi eu gosod allan yn ‘Daearyddiaeth yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Celf a dylunio

10/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer celf a dylunio yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 wedi eu gosod allan yn ‘Celf a dylunio yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Addysg gorfforol

08/01/08
Mae'r gofynion ar gyfer addysg gorfforol yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 wedi eu gosod allan yn ‘Addysg gorfforol yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’. Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.
 

Manteisio i’r eithaf ar ddysgu – gweithredu’r cwricwlwm diwygiedig

06/01/08
Yn y ddogfen hon ceir canllawiau yngylch sut orau i weithredu'r cwricwlwm diwygiedig o fis Medi 2008 ymlaen.