Skip to content

Gwybodaeth cofrestru ysgolion annibynnol yng nghymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’n ofyn yn ôl y gyfraith bod ysgolion annibynnol yn cofrestru gyda Llywodraeth Cymru. Rhaid i Lywodraeth Cymru gymeradwyo pob cais i agor ysgol cyn bod yr ysgol yn cael derbyn disgyblion.

Agor ysgol

Os hoffech wneud cais i agor ysgol, gwnewch gais ar-lein gan ddefnyddio ein ffurflen gofrestru.

Fel arall, anfonwch gais papur gan ddefnyddio’r ddogfen ‘Ffurflen Gais i Gofrestru’ isod.

Anfonwch eich cais at:

Y Gangen Ariannu Llywodraethu a Refeniw Ysgolion
Is-adran Rheolaeth ac Effeithiolrwydd Ysgolion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NQ
Ffôn: 029 2082 6051
e-bost : smed2@Wales.gsi.gov.uk

Gwybodaeth i ymgeiswyr ac i ysgolion sydd wedi cofrestru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llawlyfr am ysgolion annibynnol sydd ar gael isod fel dogfen i’w lawrlwytho.

Os oes gennych gwestiynau am gofrestru ysgolion annibynnol, cysylltwch â’r Gangen Ariannu Llywodraethu a Refeniw Ysgolion gan ddefnyddio’r manylion cysylltu uchod.

Canllawiau ar gyfer ymdrin â honidau o gam-drin a wneir un erbyn athrawon a stafferaill

Mae’r rhain yn ganllawiau statudol (dolen allanol) ar gyfer awdurdodau lleol, ysgolion (gan gynnwys ysgolion annibynnol) a sefydliadau addysg bellach.
Maent yn nodi’r gweithdrefnau y mae’n rhaid eu dilyn wrth ymdrin â honiadau yn erbyn athrawon ac aelodau o staff.