Skip to content

Llythrennedd a rhifedd

Ymhlith blaenoriaethau’r Gweinidog Addysg a Sgiliau mae’r angen i wella safonau llythrennedd a rhifedd gan leihau effeithiau amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol.

Rydym wedi cyhoeddi’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Mae’r rhaglenni hyn yn nodi’r camau y byddwn ni a’n partneriaid yn eu cymryd i sicrhau bod safonau llythrennedd a rhifedd yn gwella’n sylweddol erbyn 2017.