Skip to content

Codi safonau llythrennedd a rhifedd

Mae ein Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn amlinellu’r camau sy’n cael eu cymryd nnym i wella safonau llythrennedd a rhifedd dros gyfnod o bum mlynedd.

Mae cyflwyno’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn rhan bwysig o’r ddwy raglen. Gellir dod o hyd i’r Rhaglen Llythrennedd Genedlaethol (dolen allanol) a’r Rhaglen Rhifedd Genedlaethol (dolen allanol) ar wefan Dysgu Cymru.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol wedi bod yn statudol yng Nghymru ers mis Medi 2013. Mae’n gosod disgwyliadau clir o ran llythrennedd a rhifedd ar gyfer dysgwyr 5 - 15 oed. Mae’n gosod disgwyliadau ar ysgolion i sicrhau bod sgiliau rhifedd a llythrennedd yn cael eu hymgorffori ar draws y cwricwlwm

Mae rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol, gan gynnwys y fframwaith rhyngweithiol, adnoddau a deunyddiau i’r ystafell ddosbarth ar gael ar wefan Dysgu Cymru (dolen allanol).

Y Rhaglen Gymorth Genedlaethol

Mae’r Rhaglen Gymorth Genedlaethol yn helpu ysgolion i roi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar waith drwy sicrhau eu bod yn cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth angenrheidiol. Mae’r gefnogaeth yn cael ei theilwra i bob ysgol ac yn cael ei roi gan arbenigwr. Mae’r Rhaglen Gymorth Genedlaethol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Dysgu Cymru (dolen allanol).

Y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Rhaid i bob dysgwr ym mlynyddoedd 2 - 9 sefyll y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Bydd y profion yn helpu i nodi’r ffordd orau i herio a chefnogi dysgwyr wrth iddynt ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae pob disgybl yn cael adroddiad unigol ar ddiwedd tymor yr haf.

Mae rhagor o wybodaeth ar y profion ar gael ar wefan Dysgu Cymru (dolen allanol).