Skip to content

Grant Gwisg Ysgol

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae'r Grant Gwisg Ysgol yn helpu disgyblion cymwys i gael gwisg ysgol.
Mae'r cynllun hwn yn benodol ar gyfer disgyblion sy'n dechrau ym mlwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ac sy'n gymwys i gael cinio am ddim. Mae hefyd ar gyfer disgyblion 11 oed, ar ddechrau'r flwyddyn ysgol, sy'n mynd i ysgol arbennig, lleoliad adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac sy'n gymwys i gael cinio am ddim.