Skip to content

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill: Effaith y galw cynyddol

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Comisiynwyd y cyngor hwn gan yr Is-adran Datblygu Dysgu a Rhwydweithiau, sy’n rhan o APADGOS, i werthuso i ba raddau y mae’r cynnydd sydyn diweddar mewn dysgwyr Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) wedi effeithio ar brofiad dysgu pob dysgwr SSIE. Bydd y canfyddiadau a’r argymhellion yn cael eu defnyddio i gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu polisi.