Skip to content

Sut y mae lleoedd gwag yn effeithio ar yr adnoddau sydd ar gael i'w gwario ar wella deilliannau ar gyfer disgyblion?

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar y costau ac effeithiau sy'n gysylltiedig â chadw lleoedd gwag.