Skip to content

Cynhadledd Addysg Genedlaethol – Codi Safonau Ysgolion

Dolenni perthnasol

Ym mis Tachwedd 2009 cymerodd 132 o ysgolion o Gymru ran yn y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr a drefnir gan y Corff Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd; cyhoeddir y canlyniadau heddiw.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cynhaliodd Llywodraeth y Cynulliad ac Estyn Gynhadledd Addysg Genedlaethol ar 14 Chwefror i drafod manylion a oedd yn codi o araith y Gweinidog ar 2 Chwefror.

Mae holl brif areithiau a sleidiau'r gynhadledd ar gael ar y we.

Nod y gynhadledd oedd rhoi cyfle i arweinwyr ym maes addysg i drafod beth sydd angen ei wneud i godi safonau addysg yng Nghymru.

I weld areithiau cynhadledd ar-lein, ewch i'r wefan allanol.