Skip to content

Bandio ysgolion uwchradd

Dolenni perthnasol

Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
Diben y rhan hon o’r wefan yw dangos i chi sut mae Llywodraeth Cymru yn anelu at gyflawni system addysg o’r radd flaenaf.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.