Skip to content

Darparwyr Twf Swyddi Cymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae 18 o ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ledled Cymru a fydd yn gweithredu fel Asiantau Rheoli i elfen sector Preifat y rhaglen.

Asiantau Rheoli y Sector Preifat a'r Trydydd Sector

Mae'r ddogfen Word isod yn rhestru Ardaloedd yr Awdurdodau Lleol ledled Cymru a'r Asiantau Rheoli a fydd yn eich cynorthwyo i greu cyfleoedd gwaith Twf Swyddi Cymru. Agorwch y ddogfen, edrychwch am ardal yr Awdurdod Lleol yr hoffech greu cyfle gwaith ynddi a chysylltu ag un o'r Asiantau Rheoli sydd wedi'u rhestru isod. 

Os nad ydych yn gallu agor y ddogfen neu os ydych yn cael anawsterau wrth gysylltu â'r Asiantau Rheoli, cysylltwch â ni yn:  JobsGrowthWales@wales.gsi.gov.uk