Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
27/01/15

Mae'n rhoi crynodeb o Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol pob athro unigol ac mae’n eu helpu i baratoi ar gyfer eu cyfnod ymsefydlu statudol..

23/01/15

Mae addysg bellach yng Nghymru yn sector amrywiol ei natur sy’n cynnig ystod eang o gymwysterau i ddysgwyr o bob oed.

19/01/15

Caiff y gronfa ei defnyddio i gefnogi nifer o brosiectau sydd â'r nod o godi lefelau sgiliau a'r rhagolygon o ran cael swydd.

14/01/15

Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar safonau mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3.