Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
02/04/14

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig diwygio'r ddeddfwriaeth sy'n nodi’r ffordd y mae anghenion dysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu diwallu.

02/04/14

Mae'r ymgynghoriad technegol hwn yn holi barn am sut y dylai'r system reoleiddio ddiwygiedig weithredu o fewn y fframwaith arfaethedig.

26/03/14

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ar gynigion i ddiwygio dau Faes Dysgu, ynghyd â thair rhaglen astudio i ategu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh).

21/03/14

Gweithio mewn partneriaeth i weithredu elfennau allweddol o Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair.

18/03/14

Gweithwyr Ieuenctid gorau Cymru yn disgleirio mewn Gwobrau Cenedlaethol.