Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
20/10/14

Gwybodaeth ac enghreifftiau am arferion cyfredol ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff ac unigolion eraill sydd â diddordeb yn y maes.

20/10/14

Mae'r codau hyn yn gosod gofynion ac yn cynnig arweiniad mewn perthynas â derbyniadau ac apelau ym mhob ysgol gynradd, uwchradd a chanol.

16/10/14

Ym mis Hydref 2014 danfonwyd at SAB yr Adroddiad Cyflenwi Rhaglen Sector Sgiliau 2015/16 ar gyfer Darpariaeth Galwedigaethol Llawn Amser mewn SABiau yng Nghymru 2013/14 a 2015/16.

15/10/14

Cynhelir y casgliad data lefel disgyblion hwn ym mis Ionawr.

15/10/14

Mae’n ofynnol i bob ysgol a gynhelir gyflwyno data ar lefel disgybl ac ar lefel ysgol bob mis Ionawr.

07/10/14

Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.

07/10/14

Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.