Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
20/11/14

Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith.

19/11/14

Dyma ymateb i adroddiad Estyn o dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog.

10/11/14

Mae’r ddeddfwriaeth yn amlinellu’r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn gweini bwyd maethlon i ddysgwyr.

10/11/14

Adroddiad cynnydd, Tachwedd 2014

31/10/14

O 31 Hydref 2014 bydd pwyllgorau rheoli yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o lywodraethu eu hunedau cyfeirio disgyblion.