Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
11/08/14

Nod y cynllun hwn yw rhoi cyfle i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd a gynhelir i fwynhau brecwast iach ac am ddim yn yr ysgol bob dydd.

11/08/14

Mae Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 yn nodi’r math o fwyd a all gael ei ddarparu gan ysgolion a’r bwyd na all gael ei ddarparu ganddynt.

04/08/14

Gweithio mewn partneriaeth i weithredu elfennau allweddol o Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair.