Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
23/07/14

Mae’r egwyddorion hyn yn benodol i Gymru a byddan nhw’n weithredol o fis Medi 2015 ymlaen.

17/07/14

Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.

15/07/14

Mae fersiwn 1.2 Llawlyfr LLWR 2013/14 ar gael nawr.

14/07/14

Yn nodi’r camau polisi allweddol a fydd yn cael eu cymryd hyd 2016, gan greu sail i’n polisi ar gyflogaeth a sgiliau ar gyfer y degawd nesaf.

14/07/14

Mae’r blynyddoedd cynnar a ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i blentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed.

07/07/14

Cafodd y mesurau hyn eu hadolygu yn sgil argymhellion a wnaed gan yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru.

04/07/14

Cyhoeddir y nodiadau hyn er mwyn i ysgolion ac Awdurdodau Lleol fod yn ymwybodol o’r eitemau data sydd eu hangen ar gyfer y Casglu Ôl-16.