Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
10/12/14

Mae’n ofynnol i bob ysgol a gynhelir gyflwyno data ar lefel disgybl ac ar lefel ysgol bob mis Ionawr.

20/11/14

Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith.

19/11/14

Dyma ymateb i adroddiad Estyn o dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog.