Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
17/04/14

Mae'r strategaeth hon yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid yn ystod y pedair blynedd nesaf.

16/04/14

Ffurflen cofrestru gweithgaredd dysgu

02/04/14

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig diwygio'r ddeddfwriaeth sy'n nodi’r ffordd y mae anghenion dysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu diwallu.

02/04/14

Mae'r ymgynghoriad technegol hwn yn holi barn am sut y dylai'r system reoleiddio ddiwygiedig weithredu o fewn y fframwaith arfaethedig.

26/03/14

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ar gynigion i ddiwygio dau Faes Dysgu, ynghyd â thair rhaglen astudio i ategu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh).